Vælg en side

Bevæg Byen er kommet med i antologien: 
Gentænk Byen. Byer uden grænser – Byer og det gode liv – Byer i bevægelse – Byernes Klimaudfordringer

Vores kapitel hedder: Bevæg Byen! Co-design og byrumseksperimenter som redskab til udvikling af byens rum.
af Bettina Lamm, Anne Margrethe Wagner og Laura Winge.

Du kan rekvirere en udgave ved at kontakte Dansk Byplan Lab eller downloade den digitale version her: ByplanLab/GentænkByen/pdf

Gentænk Byen er udgivet af Center for Strategisk Byforskning med støtte fra Realdania.