Vælg en side

Byer for mennesker.
Borgernes Hus

Hvis den moderne storby skal være Liveable, skal borgernes liv være omdrejningspunkt for både byplanlægning og arkitektur. De skal inddrages i processen så både sociokulturelle forhold, teknologi og velfærd samtænkes. Det er tankegangen bag det nye Borgernes Hus i Odense. Odense Kommune står overfor at lave et nyt Borgernes Hus. Det skal som minimum indeholde Borgerservice og Hovedbibliotek. By og Kulturforvaltningens vision for Odense er, at Borgernes Hus bliver et innovativt hus der tegner Odense og sætter byen på det internationale landkort. Udfordringen var at kickstarte en innovationsproces hvor visioner forholder sig konkret til forvaltningernes mål og Odenses Kommunes øvrige udviklingsarbejde.

Udgangspunktet for samarbejdet mellem MindLab – og derigennem Laura Winge – og By og Kulturforvaltningen i Odense, har været hvordan man via designtænkning og samproduktion kan samtænke urban udvikling med borgerinddragelse. By og Kulturforvaltningen fik sparring på, hvordan man kan arbejde med borgerinddragelse og designtænkning i den kommende proces. MindLab havde udviklet et designspil der tog udgangspunkt i en privat lejlighed i Odense. At mødet var taget ud af de traditionelle kommunale rammer, gjorde styregruppen bevidst om borgerinddragelse på en fysisk nærværende og hverdagsrelateret måde. Den enkelte borger, og potentielle bruger, var på den måde ‘usynligt tilstede’ som et udgangspunkt for samproduktionen. Formålet var at adressere Odenses potentiale som Liveable City, og åbne op for hvad Borgernes Hus kan blive et ‘svar’ på. I samproduktionen blev Styregruppen skærpet på kvalitative bud på målgrupper, funktioner og ambitionsniveau for Borgernes Hus. Efterfølgende har Laura Winge bistået med rådgivning i forbindelse med borgerinddragelse og urban udvikling.

Som første skridt prototypede By- og Kulturforvaltningen Borgernes Hus, for at afprøve relevante ideer med kommende aktører og samarbejder tidligt i processen. På den måde kan By- og Kulturforvaltningen hurtigt aflive blindspor og skabe en platform for handlingsfælleskaber som kan tegne udviklingen af Borgernes Hus. Fundamentet for den videre udviklingsproces, består nu af konkrete visioner for, hvordan Borgernes Hus bliver en ny kontaktflade mellem borgere og kommunen. Et Borgernes Hus der både i indhold og form, kan rumme byudviklingspotentialer, med en foranderlighed der imødegår byens og borgernes udvikling. Nøglen til Prototypen af Borgernes Hus er sat i låsen.

Hvem:
Odense Kommune

Team:
Mindlab:

Laura Winge projektleder, servicedesigner
Jakob Shjørring programleder, sociolog
Linda Kastrup BA oplevelsesøkonomi
Odense Kommunes By og Kulturforvaltning:
Chefkonsulent Kristina Dienhart, Chefkonsulent Kristian Laurbjerg

Credits:
Et MindLab projekt.
Billeder fra By- og Kulturs samproduktion i Odense venligst udlånt af
Kristina Dienhart.

Links:
MindLab case

 

By- og Kulturforvaltningens prototype

En prototype er en tidlig prøve, model eller eksemplificering – bygget for at teste nyt design, et koncept eller en proces. Ved at prototype Borgernes Hus kan By og Kultur høste borgernes indsigt på problematikker der berører deres hverdag. Ved at benytte prototyper kan man tidligt i et forløb undersøge idéens effekt på de berørte parter og eventuelt justere inden endelig implementering.
På fotos kan man få en smagsprøve på hvordan prototypen af Borgernes Hus udspiller sig i Gågaden i Odense. Som et af de første tiltag, har By- og Kulturforvaltningen inviteret unge indenfor i et tomt butikslokale, der fungerer som prototypestedet eller ‘Bylaboratoriet’, hvor kommunen møder borgerne og afprøver nye fællesskaber. Gymnasieklassen arbejdede med begreber og værdier omkring fællesskaber og kom med deres bud på et Borgernes Hus der giver mening i deres hverdag.
Samproduktionen var første konkrete input fra en målgruppe til den videre udviklingsproces.

Metoder anvendt

  • Procesdesign
  • Cocreation / samproduktion
  • Designtænkning / designspil
  • Rådgivning – urban udvikling
  • Prototyping

Citater

“MindLab gav god faglig sparring i forhold til de indledende refleksioner omkring den strategiske proces. De stod for afholdelse af første styregruppemøde for Borgernes Hus og bidrog med deres metoder til, at styregruppen kom rigtigt fra start”.

– Kristina Dienhart, Programchef i Odense