Vælg en side

Servicedesign i Vestre Fængsel.

I projektet ’Det gode besøg’ fik et billede af et tandlægebesøg personalet til at ændre på hvordan de modtog de indsattes børn. Det betød ændrede arbejdsgange og dermed mindre vold mod fængselspersonalet.

Børn besøger ofte deres indsatte forældre under kritisable forhold, der ikke tager højde for børns sansning og fortolkning af verden. Det er uacceptabelt for de børn, der har en forælder bag tremmer. Vestre Fængsels besøgsafdeling har adskilt familierum og ‘voksenrum‘. Men der kan gøres mere for at skabe et godt besøg i børnehøjde: Fra interviews med børn af indsatte ved man, at besøg i fængslet er præget af ambivalens. Barnet kan ikke lide fængslet, men vil gerne besøger sin forælder. Ved at bruge metoder fra servicedesign kunne Vestre Fængsels besøgsafdeling designe nye rammer omkring Det gode Besøg.

Laura Winge har udviklet dialogkort særligt til denne proces: visuelt materiale åbner for dialog om konkrete oplevelser, og gav ideer til et bedre møde i børnehøjde. Et billede af et tandlægebesøg visualiserede forventningsangst hos besøgende børn og dialog om hvad der ’afmonterer’ børns negative oplevelse af fængselsbetjente.

Hvem:
Vestre Fængsels Besøgsafdeling

Team:
Laura Winge social design
Jackie Bertelsen spatial design

Baggrund

De danske fængsler mangler besøgsrum, der tager hensyn til børn. I Danmark er der konstant mellem 4.000 og 7.000 børn, som har mindst en forælder i fængsel. Størstedelen af disse børn er under seks år gamle. Det voldsomme møde, det er for et barn, at træde ind i et fængsel med låste døre og høje mure, opleves som en trussel mod familien og kan have alvorlige konsekvenser for barnets livsforløb. Vestre Fængsels Besøgsafdeling har taget initiativ til at udvikle familie- og venterum i øjenhøjde med besøgende børn. Projektet tager fat i børns besøg i fængslet og skaber en ny tilgang der afvæbner fængslets negative indflydelse. Rammerne omkring besøgssituationen skal gøre det muligt, at besøg kan være en positiv oplevelse, og imødekomme den særlige situation, som børn er i, når de besøger en indsat forælder. Konceptet omkring det gode besøg udvikles med fokus på brugercentreret design, hvor brugere og relevante aktører inddrages i processen.

Metoder anvendt

  • Procesdesign
  • Cocreation / samproduktion
  • Designtænkning / designspil
  • Rådgivning – urban udvikling
  • Prototyping

Citater

“Når samfundet straffer en forbryder, straffes samtidig forbryderens barn. Og ved at tilbyde uegnede besøgsrum til børn lever det danske samfund simpelthen ikke op til FN’s børnekonvention”.

– Anders Bonde, fængselspræst.

“Børn må nøjes med samme rum, som mor og far har sex i, når de besøger far i fængslet. Det er simpelthen ikke godt nok”.

– Peter Scharff Schmidt, Institut for Menneskerettigheder.