Vælg en side

Fælles Mål i Folkeskolen

Samproduktion med Folkeskolen.
Nye Fælles Mål

I et samarbejde på MindLab udviklede Laura Winge et designspil på baggrund af konklusionerne fra feltarbejde i Folkeskolen. Opgaven i designspillet var at bygge en hjemmeside, som lærerne kan bruge, når de for eksempel justerer deres årsplaner. Via designspillet blev der udviklet konkrete ideer som Undervisningsministeriet arbejder videre med, blandt andet eksemplariske årsplaner, og at hjemmesiden skal gøre det lettere for læreren at udvælge og justere, hvilke mål der er i fokus i de kommende måneders undervisning.MindLab’s indsigter var centrale input i forhold til udarbejdelsen af Ministeriets digitale platform og hvad den skal kunne. Konklusionerne fra undersøgelsen danner samtidig grundlag for udarbejdelsen af en generel vejledning til lærerne om målstyret undervisning. De nye mål træder i kraft ved skoleåret 2015/16. Indtil da har kommuner og skoler tid til at forberede sig på arbejdet med de nye mål.Spillet blev udstillet på Oxford Futures Forum 2014 kurateret af Lucy Kimbell – Saïd Business School,  under temaet ‘Design Scenario Thinking’. Læs mere om Fælles Mål her.

Hvem: Undervisningsministeriet

Team:
Mindlab:

Laura Winge projektleder, servicedesigner
Jakob Shjørring programleder, sociolog

Credits:
Et MindLab projekt

Links:
Lucy Kimbell Interviewer Laura Winge om designspil:
The Service innovation Handbook

Metoder anvendt

  • Procesdesign
  • Designantropologi
  • Servicedesign
  • Samproduktion
  • Designtænkning / designspil