Vælg en side

Frinova – tværoffentligt Styringslab fra princip til praksis
Servicedesign og borgerinddragelse i partssamarbejde om modernisering af den offentlige sektor.
Med Økonomi- og Indenrigsministeriet, Psykiatrien og Socialforvaltningen. Et MindLab projekt.

Løbende brugerinddragelse er en forudsætning for at lykkes.
Det er erfaringen i det kommunale projekt FriNoVa, der er udpeget som styringslaboratorium.
Tekst af Signe Løntoft og Center for Offentlig Innovation. 

Abstrakte principper omsættes

Partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor sker med udgangspunkt i syv principper. De såkaldte ”styringslaboratorier” har haft til formål at omsætte de syv principper til kommunal, regional og statslig praksis, så principperne ikke forbliver abstrakte. De er lavet for at give ’kød og blod’ til principperne.

Én indgang til det offentlige

”Styringslaboratorierne er et rum for eksperimenter, så der kan høstes konkrete erfaringer med nye styreformer,” fortæller Niels Hansen fra den tværoffentlige udviklingsenhed MindLab. MindLab har i det forløbne år fungeret som igangsætter af tre styringslaboratorier, deriblandt FriNoVa. FriNoVa er et projekt, der har til formål at hjælpe psykisk sårbare unge i Københavns Kommune, så de kan nøjes med én indgang til det offentlige.

“Vi har haft en lidt speciel opgave, idet vi ikke har haft ansvar for, at de enkelte projekter lykkedes. Vores rolle har først og fremmest været at hjælpe med at tilrettelægge processer, for herefter at observere, hvordan de syv principper for modernisering af den offentlige sektor kommer til udtryk i en konkret virkelighed.”

Bevågenhed, frihed og sparring

FriNoVa er et samarbejde mellem en lang række aktører fra Københavns Kommune, frivillige organisationer og brugerne selv. Projektets rolle som styringslaboratorium har givet plads til udvikling, oplever projektmedarbejder Christina Færch-Jensen.

“Vi har jo både fået bevågenhed, frihed og muligheder for faglig sparring, som vi ellers ikke havde haft. Centerledelsen har haft tillid til os, så vi har fået lov at prøve en masse af. Især vil jeg fremhæve de tre workshops, vi har afholdt i samarbejde med MindLab, hvor vi har inddraget fagfæller, personer fra relevante forvaltninger og først og fremmest brugerne. Det har været en fantastisk oplevelse og genereret meget læring. Vi har nydt godt af MindLabs erfaring med at tilrettelægge workshops, for det har betydet, at vi har kunnet involvere en masse mennesker i opbygningen af projektet. Det har givet en stærk ballast og en følelse af, at vi er mange, der bærer.”

Christina Færch-Jensen hæfter sig især ved muligheden for at skabe relationer på tværs af forvaltningerne:

“Forvaltningskultur kan ofte være præget af en meget formel tilgang, men vi har fået en næsten familiær relation, efter vi har siddet sammen ved de her workshops og arbejdet på tværs. Det har stor betydning, fordi du meget lettere kan gribe telefonen og sparre, eller komme igennem med et forslag.”

Dialog som styringsredskab

Brugerinddragelsen er en forudsætning for projektets succes. Projektet har derfor et brugerpanel og arbejdsgrupper med borgere.

“I et projekt som FriNoVa er det centralt, at brugerinddragelsen sker kontinuerligt. Vi skal være i kontakt med brugerne hver uge – helst hver dag.

Vi er her jo, fordi der er nogen, der har brug for os,” siger Christina Færch-Jensen og understreger, at FriNoVa ikke kun tænker i brugerinddragelse, når der skal evalueres, men også i selve ideudviklingen.

“Vi har fra begyndelsen inviteret omverdenen ind i projektet. Der er mange, der sidder med gode ideer. Dem kan man være heldig at finde, når man arbejder i et relationelt samarbejde med brug af dialog som et bevidst styringsredskab. Af og til kan man imidlertid også ærgre sig, når man finder ud af, at andre har siddet og arbejdet med det samme som én selv, uden man har kendt til hinandens eksistens. Jeg deltog i en konference, hvor én af oplægsholderne udtrykte det sådan, at i Danmark opfinder vi den dybe tallerken igen og igen i lukkede rum. Der mangler i den grad vidensudveksling, og jeg kan savne en database over aktører, der arbejder inden for samme felt som os.”

Smidigt samarbejde

MindLab har samlet de foreløbige resultater fra laboratorierne i en rapport, som netop er udkommet under titlen ”Læring fra tre styringslaboratorier”.

“Rapporten beskriver jo noget, der faktisk først lige er sat i gang, så styringen har fokus på udviklingsprocessen, for vi er ikke langt med implementeringen,” fortæller Niels Hansen fra MindLab.

“Noget af det, vi hæfter os ved i rapporten, er, at samarbejde på tværs af aktører kræver, at alle forstår hinandens mål og succeskriterier. Desuden kan vi se, at dialog og etableringen af et relationelt samarbejde er med til at smidiggøre opgaveløsningen. Dermed bliver dialog et styringsredskab i sig selv. Til gengæld har vi også kunnet observere, at der skal være en vis intimitet i dialogen. Frem for at inddrage alle, bør man derfor inddrage de afgørende aktører og satse på et mere intimt og forpligtende samarbejde med dem.”

FriNoVa er et 2-årigt fricenterforsøg under Socialforvaltningen. Projektet gik i luften i september 2014, og er således stadig et nyt projekt. Før åbningen har der været en længere periode med undersøgelser, der har skullet bibringe en forståelse for, hvad borgerne i området havde behov for. ”Vi er stadig i gang med at sprede budskabet om vores eksistens, og borgerne begynder så småt at få øje på os” siger Christina Færch-Jensen og fortsætter ”Vi er et anonymt støttecenter, og vi er her til det, borgerne har brug for”.

Der finder i den kommende fremtid flere arrangementer sted hos FriNoVa, som alle, der kunne have interesse, opfordres til at deltage i.
Læs mere på FriNoVas hjemmeseide: www.frinova.nu